Måling: Vaccination af politikere (21. januar 2021)

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De højtstående embedsmænd og politikere, som spiller en særlig vigtig rolle i bekæmpelsen af coronavirus, bør vaccineres som nogle af de første?

Helt enig: 11%
Overvejende enig: 16%
Hverken enig eller uenig: 23%
Overvejende uenig: 23%
Helt uenig: 22%
Ved ikke: 5%
Ønsker ikke at svare: 1%

Metode og kilde

Analyseinstitut/medie: Epinion for Altinget
Stikprøvestørrelse: 1089 respondenter
Stikprøve: Repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover
Indsamlingsperiode: 18.–21. januar 2021
Kilde: Altinget