Måling: Opbakning til modtagelejre (8. december 2020)

Danmark bør bestræbe sig på at indgå aftaler med et eller flere lande, så asylansøgere, der ønsker at komme til Danmark, får behandlet deres sag dér fremfor i Danmark.

Helt enig: 25 procent.

Overvejende enig: 26%

Hverken enig eller uenig: 17%

Overvejende uenig: 9%

Uenig: 8%

Ved ikke: 14%

Ønsker ikke at svare: 1%

Metode og kilde

Analyseinstitut/medie: Epinion for Altinget/DR
Stikprøve: Danskere på 18 år og derover indsamlet online på Epinions Danmarkspanel
Stikprøvestørrelse: 1011 respondenter
Indsamlingsperiode: 2.-8. december 2020
Kilde: Altinget