Måling: Opbakning til Danmarks EU-medlemskab (21. januar 2021)

Hvad ville du stemme, hvis der var folkeafstemning om Danmarks medlemskab af EU i morgen?

Ja til Danmarks medlemskab: 65%
Nej til Danmarks medlemskab: 20%
Ved ikke: 13%
Ønsker ikke at svare: 1%

Metode og kilde

Analyseinstitut/medie: Epinion for Altinget og DR
Stikprøvestørrelse: 1089 respondenter
Stikprøve: Interviews med danskere på 18 år eller derover (repræsentativitet i forhold til køn, alder, uddannelse og region)
Indsamlingsperiode: 18.–21. januar 2021
Kilde: Altinget