Måling: Kommunalvalg, København (4. november 2020)

Resultater:
Socialdemokratiet: 23,8%
Enhedslisten: 22,2%
Alternativet: 2,8%
Andre partier: 51,2%

Analyseinstitut: Epinion

Stikprøvestørrelse: 1.023

Indsamlingsperiode: 27. oktober til 4. november 2020

Metode: Onlinepanel med vejning (poststratifikation), repræsentativ på køn, alder og uddannelse.

Note: Ikke alle tal er offentligt tilgængelige.

Kilde: Altinget.dk