Eksperimentel metode

Den eksperimentelle metode anses som værende guldstandarden inden for samfundsvidenskaberne. Dette fordi metoden giver mulighed for at belyse kausale sammenhænge. Eksperimentet går i al sin enkelthed ud på, at vi ved hjælp af randomisering – altså tilfældig inddeling – kan sandsynliggøre, om en stimulis har en effekt eller ej. Dette eksempelvis om en politik virker …

Eksperimentel metode Læs mere »