Milgram-eksperimentet

I 1963 publicerede psykologen Stanley Milgram artiklen Behavioral Study of Obedience, hvor det blev undersøgt, i hvilket omfang mennesker følger autoriteter (Milgram 1963). Forsøgspersonerne i eksperimentet bliver informeret om, at de i et læringseksperiment skulle give en anden person stød, hvis vedkommende huskede forkert. Den afhængige variabel i studiet er angiveligt graden af stød forsøgspersonen …

Milgram-eksperimentet Læs mere »