Kolofon

Politologi.dk giver adgang til forskellige services, der beskrives nedenfor. Siden drives af Erik Gahner Larsen. Kommentarer, forslag, feedback m.v. kan sendes til erik[|a|]politologi.dk. Du kan også finde Politologi.dk på @politologidk.

Meningsmålinger

Dækningen af meningsmålinger fylder meget i medierne. En stor del af denne dækning bygger dog på enkeltmålinger, hvorfor det er afgørende, hvis man gerne vil have et retvisende billede af partiernes opbakning over tid, at kigge på tendenser i flere målinger.

Siden viser de seneste 100 meningsmålinger. Meningsmålingerne er gennemført af Epinion, Gallup, Greens, Megafon, Norstat, Rambøll, Voxmeter, Wilke og YouGov. De er samlet i datasættet, der er at finde her.

Vægtet snit

Det vægtede gennemsnit bygger på en Bayesiansk analyse som beskrevet i Jackman (2005). En nærmere introduktion til det vægtede snit kan findes her. Konkret anvendes en betydelig datamængde til at estimere huseffekter, der gør det muligt at tage systematiske forskelle mellem analyseinstitutterne i betragtning.

Udfordringen med huseffekter er beskrevet i forskellige sammenhænge – både på dansk og engelsk. Zoltán Fazekas har desuden – som altid – været behjælpelig.

For en evaluering af, hvordan det vægtede snit klarede sig i forhold til andre målinger, vægtede snit og exit polls i forbindelse med folketingsvalget i 2019, se dette indlæg.