SIDEN ER LUKKET

Her kan du normalt finde et overblik over meningsmålingerne, et vægtet gennemsnit af meningsmålingerne samt en oversigt over huseffekter i meningsmålingerne. Dette overblik er desværre lukket på ubestemt tid. Konkret venter jeg afklaring på, om jeg skal betale en millionerstatning til Megafon på baggrund af mit arbejde med Politologi.dk. Min intention med siden har udelukkende været at stille en ressource til rådighed kvit og frit for journalister, forskere, politisk interesserede borgere og andre, der ønsker et samlet overblik over meningsmålingerne.

Megafon har krævet at deres meningsmålinger fjernes fra overblikket samt fremlagt et krav på erstatning og vederlag for, at jeg har indsamlet og delt deres meningsmålinger. Jeg deler ikke den overbevisning, at et analyseinstitut skal kunne kræve, at deres meningsmålinger ikke bliver delt offentligt og underlagt en faglig, metodisk og systematisk vurdering. Jeg finder det særdeles problematisk, at et analyseinstitut kan reducere muligheden for at kunne vurdere kvaliteten af meningsmålingerne. Givet hvad vi ved om meningsmålingernes demokratiske effekter, finder jeg det problematisk, at analyseinstitutterne kan diktere, om deres meningsmålinger må bruges til andet formål end markedsføring af deres produkter.

På den baggrund har jeg valgt at lukke Politologi.dk til der er en juridisk afklaring omkring hjemmesidens fremtid. Det er ikke af egen fri vilje, at jeg lukker siden, men jeg ser ingen anden løsning. Siden har været frit tilgængelig for offentligheden i flere år, og det har udelukkende været en udgift at drive Politologi.dk (både hvad angår tid og penge), hvorfor jeg desværre ikke har mulighed for at betale Megafon et femcifret beløb for hver Megafon-måling, jeg inkluderer.

Tak for nu, især til alle de brugere, der har givet positiv feedback og konstruktiv kritik på hjemmesiden i løbet af de seneste år.

Mvh.
Erik Gahner Larsen
2. november 2022